INTERIMSUPPDRAG

NOFT löser det interima behovet av en stark ledare för att organisationen ska fortsätta utvecklas och prestera medan Ni söker en permanent ledare.