Konsultförmedling

Idén om NOFT kom i samband med Covid 19 där mitt konsultbolag drabbades hårt som många andra konsultföretag. Min vision är att man är starkare tillsammans. Med NOFT är visionen därmed att skapa en mötesplats där konsulter utbyter erfarenhet och kompetens, kompetensutvecklas, får en extra säljkanal och hjälp med marknadsföring. Man får en tillhörighet även som frilansande konsult. NOFT ska vara med och utveckla och skapa hållbarhet i den framtida GIG- ekonomin som kommer vara på framtidens arbetsmarknad.

Heléne Stigsson

Owner NOFT AB

Hur vi går tillväga

Behov uppstår

Ni kontaktar NOFT och beskriver om ert behov gäller konsult, rekrytering eller interim ledare. 

matchning

Vi matchar behovet med våra kvalitetssäkrade konsulter och kandidater. 

presentation

Kunden erhåller förslag på lämpade profiler utifrån profilen man söker och efter eget önskemål träffar ni lämplig profil för intervju.  

NOFT tecknar avtal

NOFT tecknar avtal med konsulten utifrån uppdragsbehovet. Vid rekrytering sker avtal mellan kundföretaget och kandidat. 

uppföljning

Kontinuerlig avstämning sker mellan  kund, NOFT och konsult/kandidat.