våra tjänster

NOFT förmedlar rätt kompetens för kunds utmaningar och behov!

Vår målsättning är att förmedla rätt kompetens till rätt uppdrag för att stärka konkurrenskraften hos våra kunder. Genom ett nätverk med drivna konsulter & kandidater som är redo för nya utmaningar kan vi tillsammans skapa en strategi för er kompetensförsörjning. 

 

Konsultförmedling?

NOFT erbjuder ett kompetent nätverk med drivna konsulter som ständigt söker nya uppdrag. NOFT kvalitetssäkrar samtliga konsulter genom intervjuer, personlighetstester och referenstagning.

Rekryteringsbehov?

NOFT sköter hela rekryteringsprocesser eller delar av processen om kund önskar. Vi har en kandidatbank med 2000 kandidater registrerade som är redo för nya utmaningar.

Interima behov?

NOFT löser det interima behovet av en stark ledare för att organisationen ska fortsätta utvecklas och prestera medan Ni söker en permanent ledare.

Värdet att samarbeta med NOFT

Ni fokuserar på er kärnverksamhet och gör det ni är bäst på & NOFT säkerställer ert personal- och kompetensbehov. Ni erhåller ett enkelt och prisvärt upplägg för att säkerställa er leverans och fortsatta utveckling som bolag. 

NOFT fokuserar på ett hållbart samarbete som präglas av tillit, glädje och utveckling.  

  • Säkerställer ert nutida och framtida kompetensbehov
  • Kvalitetssäkrade och drivna konsulter som anställs för det specifika uppdraget
  • NOFT täcker det interima behovet av en stark ledare
  • Kvalitetssäkrade kandidater som rekryteras för specifik tjänst
  • Genomsyn av företagets interna rekryteringsprocess